Exterior San Miguel de Escalada

Exterior San Miguel de Escalada
Làmina nºXXXIX dins Iglesias Mozárabes, arte español de los siglos IX a XI.

domingo, 12 de mayo de 2013

6-. Comentari de l'exterior

L’església de San Miguel de la Escalada, com ja ha dit a entrades anteriors una de les meves companyes, és de tipus basilical, de tres naus, la central un poc més ample que les laterals i orientada cap a l’est. Aquesta església es basa en que a l’exterior es pot observar els tres absis rectangular de la capçalera però al interior no és de la mateixa manera ja que té forma d’arc de ferradura, a més que el transsepte no sobresurt a l’exterior. Els tres absis de la capçalera estan coberts per voltes cupuliformes perquè formen tres cascs còncaus. EL  material dels murs exteriors de les naus de la Escalda estan fets de maons i fang d'uns 45 centímetres de grossos de llargària. 
En la teulada lo més característic és com esta organitzat, en especial en l’absis central, on aquesta teulada està composada per modillons de forma corbada formant lòbuls convexes i que aquests lòbuls estan col·locats sobre una cornisa petita de dents de serra entre dos llistons. Com diu Yarza en el seu llibre Art i arquitectura d’Espanya  del 500 al 1250 aquests modillons són d’origen cordovès però que a vegades es poden decorar amb motius com les rodes solars i d’altres motius característics de l’art hispànic del segle VII.
Com element característic de San Miguel de la Escalada cal destacar el pòrtic lateral, que corre a lo llarg de la façana meridional, corregut per quinze arcs de ferradura i estructurat, com menciona Olaguer-Feliú en el Arte medieval español hasta el año mil, amb uns aires que ens ofereix l’aparença de l’entrada d’una mesquita, però que cal assenyalar que l’arquitectura de la mesquita no apareixerà fins un poc més tard.    Aquest pòrtic està fet de pedra i a més realitzat en dues fases, que a la vegada aquestes dues fases varen ser remodelades més tard. Aquestes dues fases de construcció estan explicades per Isidro Bango en el seu article Los expolios del paisaje monumental y la arquitectura hispana de los siglos VII al XI. Reflexiones sobre el proceso constructivo de San Miguel de la Escalada. Bango explica que en la primera fase es varen fer els set arcs occidentals i en la segona fase, la resta de l’arcada.

Bango I. Los expolios del paisaje monumental y la arquitectura hispana de los siglos VII al XI. Reflexiones sobre el proceso constructivo de San Miguel de la Escalada.