Exterior San Miguel de Escalada

Exterior San Miguel de Escalada
Làmina nºXXXIX dins Iglesias Mozárabes, arte español de los siglos IX a XI.

sábado, 18 de mayo de 2013

Presentació del treball-blog:





Aquest és un treball blog sobre San Miguel de Escalada, un monestir mossàrab situat a la província de Lleó. L'índex que seguirem és el següent:


1.Introducció al treball.
2.Context: el segle X.
3.Comentari de la planta i alçat.
4. Comentari de l'interior.
5.La llum i l'ornamentació.
6.Comentari de l'exterior.
7.Intervencions posteriors i història del monestir.
8.San Miguel de Escalada i altres monestirs mossàrabs.
9.L'obra a l'actualitat.
10.Conclusions.
11.Bibliografia.
Marta Antúnez,
Noemi Arriaza,
Marina Ferre,
Marina Frau,
Joana Sánchez.



No hay comentarios:

Publicar un comentario